Date Submitted
2015-04-24 12:57:05
First Name
Tatiana
Middle Name
Mitrafhonova
Last Name
Barsukova
Country
Russia
Organization/Institution
Moskova Aile BAKANLIĞI
Primary E-mail
Occupation
Aile Bakan Yardımcısı
Please choose the theme
2 Women’s Empowerment
Please briefly describe your organisation
Çocuk ve aile sağlığını destekleyen faaliyetler yapılıyor.
Statement Title
kadının toplum hayatında daha güçlü bir yere sahip olması.
Statement (600 words limit)
Çocuk ve aile sağlığını destekleyen faaliyetler,engellilere yapılan yardımlar, ücretsiz hukuksal faaliyetlerde bulunuluyor.